Tabergsådalens litteraturhus har ett av sina fundament inom den visuella konsten, både i skapande och efter hand som rum för utställningar. I menyn ser du vilka verksamheter som finns aktiva just nu.

selective photograph of a wall with grafitti
Photo by Toa Heftiba Şinca on Pexels.com