Nedan ser ni vilka samverkansparter Tabergsådalens kulturhus har:

Syskonföreningar

Samverkansparter i projekt

bidragsgivare

Med stöd av Jönköpings kommun