Tabergsådalens kulturhus är en religiöst och politiskt obunden förening där personer som är intresserade av kultur kan verka och utvecklas. Det är en förening för olika kulturella inriktningar som till exempel hantverksutövande, gaming, litteratur, konst, dans, teater, film och musik. Särskild vikt läggs vid att lotsa unga människor in i ett aktivt kulturliv.

Tabergsådalens kulturhus är en plats för generationsöverskridande samtal där yttrandefriheten värnas och där alla välkomnas att vara en del i verksamheten på demokratiska grunder.

Verksamheten i föreningen ska främja kulturellt skapande och kunskapsutbyte vilket omfattar bland annat seminarier, föreläsningar, utställningar och workshops. Föreningen arbetar kontinuerligt för att utveckla kreativa platser och lokaler som ateljéer, replokaler, gamingrum eller scener där medlemmarna kan utöva sin kulturella inriktning.

Tabergsådalens kulturhus verkar för att bidra till att den kulturella arenan i länet ska växa och stärkas genom att skapa och delta i kreativa och nyskapande samarbeten med andra aktörer i kommunen och länet, såväl som i Sverige och internationellt.

Vill du bli medlem i Tabergsådalens kulturhus

Vill du prenumerera på nyheterna i Husbloggen: