Genom att årligen presentera hur sex författare gestaltar sin bygd vill vi inspirera människor att våga berätta om sin tillvaro och hur den präglas av närområdet. Vår premiss är att de små förhållandena rymmer de stora allmänmänskliga skeendena.

Vad skulle din favoritförfattare skriva om Tabergsådalen? Om du har tur får du veta det i vinter och vår.

Tabergsådalens kulturhus samlar sex av Sveriges bästa författare med en tydlig förankring i sina respektive hembygder. Ewa Klingberg har blivit feelgoddrottning över Småland hos sitt förlag Historiska media och gestaltar i spänning och gókänsla orterna i området. Under många år har Bengt Berg tagit promenader i omgivningarna runt Fensbol tillsammans med kamera och anteckningsblock. Det har bland annat givit honom nobelpristagaren Sorescous litterära pris och Selma Lagerlöfs litterära pris. Det är bara två exempel på författare och deras arbete med bygden som kommer till Tabergsådalen under vintern och våren.

Steg ett är att låta författarna framträda för en publik och berätta om sina böcker och arbetet med deras bygder.

I steg två håller författarna i en workshop där hen letat reda på fem-sex aspekter av Tabergsådalen som hen skulle kunna arbeta med i den litterära formen. Under workshopen berättar de om hur de skulle arbeta vidare med de här företelserna.

I uppföljande workshops kommer vi att låta deltagarna få möjlighet att arbeta klart med sina skrivprojekt utifrån den inledande workshopen med författaren.

Alla träffar är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade av projektet. I pauserna serveras kaffe och sötebröd till självkostnadspris. Lokalerna är anpassade så att alla ska kunna komma in i dem och alla evenemang strömmas för de som inte kan komma till evenemangen.

Författarna första året (programmet är under uppbyggnad)

Ewa Klingberg
Lördagen den 25 november mellan 13:00 och 15:30 i Norrahammars bibliotek, uppföljande workshop Lördagen den 2 december mellan 10:00 och 12:00.

Mats Söderlund
Lördagen den 27 januari, mellan 13:00 och 15:30

Bengt Berg
Lördagen den 24 februari mellan 13:00 och 15:30

Hälsningar från författarna

Ewa Klingberg