Lördagen den 17 februari mellan 13 och 15 i Industrimuseet i Norrahammar genomför Tabergsådalens kulturhus sitt årsmöte för medlemmar. Du är välkommen att ta med stickning eller virkning, skrivprojekt eller konstverk. Vi pratar, dricker kaffe och grejar mellan 13 och 14, sedan har vi årsmöte. Om du följer länken nedan finns föreningens verksamhetsberättelse att läsa. Om du vill att vi tar upp något särskilt mailar du din frågeställning innan den 10 februari. 

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
medlemmarna (motioner).
12. Val av föreningens ordförande, kassör och sekreterare för en tvåårsperiod.
13. Val av styrelseledamöterna för en ettårsperiod.
14. Val av styrelsesuppleanter för en ettårsperiod.
15. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande.
16. Övriga frågor.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Ingeli

    Hej och hurra för ert arbete, konsekvent, målmedvetet och utåtriktat välkomnande. Det behövs verkligen i den tid vi lever att satsa på kulturen som ett sammanhållande och gränsöverskridande kitt. Roligt att detta sker i min gamla uppväxtort Norrahammar med sin rika historia, ett värdefullt kulturarv att bevaras för efterkommande.

Lämna ett svar