Mats Söderlund 27/1 13-15:30 på Industrimuseet. Foto: Thron Ullberg

Den 27 januari kommer Mats Söderlund till Industrimuseet i Norrahammar. Han är en av Sveriges mest mångfacetterade författare med romaner, ungdomsromaner, poesi och essäböcker i verkslistan. Dessutom har han arbetat för författare och konstnärers villkor som ordförande i författarförbundet och klys.

Mats Söderlund (f. 1965) är också en av de främsta talespersonerna för miljörörelsen i Sverige. Engagemanget tog fart i researchen för essäboken Härlig är jorden, om fjällen, vädret och allt det som ännu inte gått förlorat. Författaren föddes i Njurunda församling, Västernorrlands län, växte upp i Skellefteå och hade under den tiden naturen och fjällvärlden nära. Men de ekologiska förutsättningarna började förändras och Mats Söderlund bestämde sig för att intervjua gamla människor som levde med klimatförändringarna. Det ledde honom ut på en resa mellan gårdar där de nya förhållandena också förändrat sättet att leva. Projektet mynnade ut i Härlig är jorden som skrevs parallellt med Söderlunds senaste diktbok Eskatos: tystnaden tillhör inte oss. Han behövde en annan form att berätta samma sak som i essäboken och den formen var poesin. I Eskatos rämnar miljön och dikten pekar vidare mot tiden efter apokalypsen men tar sin stilistiska kraft från till exempel den grekiska epiken och den poetiska eddan. Boken börjar med en allusion på det grekiska eposet Illiaden:

Sjung vrede och undergång
vår befrielse brinner
som brandgul myrslåtter
hit kommer vi aldrig
tillbaka

Poesin kan sägas vara en grundform för författaren. Genom åren har stommen i hans skrivande handlat om poesi med olika typer av upptäcktsfärder i essäistiken, romanen eller ungdomsboken. Han har en starkt pedagogisk ådra vilket lett till en lärobok i poesi, vilken används på många akademiska utbildningar. I läroboksutgivningen är han ensam om att hålla poetens perspektiv, inte poesiläsarens. I Skriva poesi går han igenom sin skrivprocess på ett sätt som är både inspirerande och ingjuter skrivlust.

I en tidigare del av författarskapet cirkulerade Mats Söderlund runt manlighet och kärlek, till exempel i böckerna Göra kärlek (2012) och Göra män (2015). Men också romanen Observatoriet (2013) handlar om att bli till som människa. Huvudpersonen växer upp i en by och plågas av att de vuxna inte berättar om sina känslor och tankar men sedan blir utlevande på ett sätt som är klaustrofobiskt för honom.

2018 kom den första boken, Hotet, i den mycket omtyckta ungdomstrilogin Ättlingarna. Här har Söderlund fortfarande ena foten i tillblivelsen som människa men romanerna har en stark ekokritisk prägel och definieras ofta som Urban fantasy. I bokens postapokalyptisk värld är det största hotet att inte hitta dricksvatten.

Under besöket på Industrimuseet i Norrahammar kommer Mats Söderlund att berätta mer djupgående om sina engagemang och författarskap, men också berätta hur han skulle gestalta Tabergsådalen.

Alla är välkomna!


Plats: Industrimuseet i Norrahammar
Tid: 27 januari 2024, 13:00-15:30


Med stöd av Jönköpings kommun

Detta inlägg har en kommentar

  1. Camilla

    Lysande!

Lämna ett svar