Foto: Peter Nyberg Mollung

Lördagen den 27 januari var författaren, poeten och essäisten Mats Söderlund på Industrimuseet i projektet Att gestalta en bygd.

Mats Söderlund började med att läsa ur sin diktbok Eskatos: tystnaden tillhör inte oss. Sedan gick författaren tillbaka till sin uppväxt i Skellefteå och berättade att engagemanget för miljön börjat redan där. Till att börja med arbetade han mot blyinslaget i jägarnas hagel, vilket var ett helt meningslöst utsläpp. Därefter mot fossila bränslen som tunnade ut rovfåglarnas äggs skal. I båda fallen lyckades miljörörelsen påverka så att de skadliga ämnena minskade eller försvann. Sedan följde område på område som behövde förbättras: till exempel det vidgade ozonhålet och skogsdöden. I Sverige finns bara sex procent av urskogen kvar, 94 procent är således nedhuggen. Ändå reagerar vi när regnskogen huggs ner. I Amazonas är 20 procent nedhugget.

Foto: Peter Nyberg Mollung

Under en tid var Mats Söderlund Writer in Residence vid Lund Universitet och samverkade med klimatforskare. Mats Söderlund tog mod till sig och frågade en av de världsledande forskarna om han trodde att vi skulle kunna åtgärda klimatkrisen. Svaret blev efter en stund: ”Basically we are all fucked”. Men sedan nyanserade forskaren sitt svar. I grund och botten har vi alla verktyg, all teknik som behövs för att vända krisen. Problemet är att inget pekar mot att vi faktiskt gör det.

Så hur gör man för att skriva om miljökrisen? frågade sig Mats Söderlund retoriskt. Svaret var, man använder inte ordet klimatkris. Det var en första insikt för författaren som ville skriva så att människor skulle ta till sig problematiken. I grund och botten handlade det om att gestalta miljökrisen.

Foto: Peter Nyberg Mollung

Och det gjorde Mats Söderlund. Han bestämde sig till exempel för att skriva en positivt präglad framtidsskildring och funderade på hur världen skulle se ut om allt blev så bra som det kunde, en slags utopisk serie för ungdomar tog form: Ättlingarna. Skellefteå och livet vid älven blev som i mycket utgångspunkten. ”Det var ett annat sätt att närma sig fjällvärlden”, berättar han.

Foto: Peter Nyberg Mollung

I den andra delen av besöket genomfördes en workshop i gestaltande och Mats Söderlund diskuterade hur författare gör för att gestalta sina bygder. Utgångspunkten var att det finns platser inom oss som är viktiga: ”Det är där vi blir levande”, berättade han. Dessa platser hjälpte han besökarna att gestalta genom att först skriva ordlistor som var signifikativa för platserna och till sist komponera en kort text.

Den 24 februari kommer den värmländska författaren Bengt Berg till Industrimuseet och berättar om hur han arbetar med sin närmiljö och ger tips på hur vi skulle kunna skriva om Tabergsådalen.


Att gestalta en bygd stöds ekonomiskt av Jönköpings kommun.

Lämna ett svar