Under två timmar i Norrahammars bibliotek den andra december genomfördes en workshop som utgick från feelgood-drottningen av Småland, Ewa Klingbergs tekniker.

Några olika typer av skrivövningar genomfördes under poeten och skrivläraren Peter Nybergs ledning. Viktigast var att anamma Ewa Klingbergs metodik att utgå från en karaktär och hur hen tänker under sitt besök i Tabergsådalen.

Vad är syftet med besöket och vilket tillstånd försätter syftet karaktären i? Det är en fråga som ägnades stor uppmärksamhet. Framför allt arbetades med hur en människas sinnesintryck förändras i förhållande till hens förutsättningar och orsaken till besöket. Ewa Klingbergs Felicia var i Norrahammar på jobbintervju, vilket präglade henne.

Efter ett par timmars skrivande hade åtminstone två texter skapats som kommer att finnas med i den metodbok som projektet Att gestalta en bygd ska mynna ut i.

Nästa författarbesök sker den 27 januari mellan 13:00 och 15:30. Då är det Mats Söderlund, författare till romaner, ungdomsböcker, essäer och dikter, dessutom författarförbundets ordförande under många år, som besöker Norrahammars bibliotek.

Lämna ett svar