Lördagen den 24 februari kommer Bengt Berg till Industrimuseet i Norrahammar för att berätta hur han arbetar med sin miljö och om hur han skulle arbeta med Tabergsådalen.

Bengt Bergs författarskap är på alla sätt omfattande och han kan ses som en kulturinstitution personifierad. I Fensbol, finns hans förlag Heidruns där det om somrarna har drivits ett vida känt och uppskattat litterärt program: Heidruns sommarkafé. Bengt Berg anammade i samband med pandemin också möjligheterna med sociala medier och sände program tillsammans med andra kulturpersoner.

De senaste åren har Bengt Berg aktivt arbetat med sin hembygd. Genom promenader med kamera och poetblick skriver och publicerar han fotografier som inte bara får stå för det lokala utan också fångar något allmänmänskligt. Det är ett av skälen till den mångfald av priser som Bengt Berg erhållit.

Bengt Berg fick Selma Lagerlöfs litteraturpris 2023 ”För ett författarskap som – i likhet med Selma Lagerlöfs – kombinerar en stark lokal förankring med en internationell räckvidd och universell betydelse, som med vemod och humor värnar den lilla människans kraft och betydelse och visar vägar in i tillvarons förunderliga dimensioner.”

2023 fick han också Sorescupriset (den rumänska nobelpristagaren Marin Surecos litterära pris) där en del av motiveringen löd: ”Bengt Berg är starkt rotad i sin lokala, nordvärmländska härkomst, men med blicken ständigt öppen mot omvärlden. I sina dikter fångar han uppmärksamt de vardagliga ögonblickens omgivande detaljer, på ett sätt som låter ana evighetens närvaro i stunden. Med avstamp i de personliga erfarenheterna tar han sikte på deras universella klangbotten”.

Själv skriver Bengt Berg om sin gärning: ”Epitetet ’handelsresande i nordiskt vemod’ (som också är namnet på Anders Bergs film, sänd i SVT) uttrycker något av känslan i mitt lyriska hantverk och att ”jag betraktar världen som min hembygd” sammanfattar en grundläggande hållning till den tid och den värld som vi lever i.
En del uppmuntrande utmärkelser har kommit mig till del, några av dem i bakvänd ordning: Selma Lagerlöfs litteraturpris, Marin Sorescu-priset, Werner Aspenström-priset från de senaste åren. Jag har också haft glädjen att få mina dikter översatta till flera språk, främst spanska, mandarin och flera indiska språk. Därav följer också inbjudningar till många internationella poesifestivaler – i Latinamerika, Asien och runtom i Europa.”

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med poeten Bengt Berg.

Program
13:00-14:00 Bengt Berg berättar om sitt författarskap
14:00-14:15 Fika/Paus
14:15-15:30 Workshop – hur skulle Bengt Berg arbeta med Tabergsådalen i sitt skrivande

Industrimuseet i Norrahammar är anpassat för rörelsehindrade. Om du vill följa evenemanget via nätet strömmas det via Teams: https://teams.live.com/meet/9499542384117?p=xpciJuECC2UC5jog

Alla är välkomna!

Lämna ett svar