Lördagen den 2 mars genomfördes mellan 13:00 och 14:30 den uppföljande workshopen efter Bengt Bergs besök i Att gestalta en bygd.

Framför allt tog vi fasta på några av de fraser som Bengt Berg arbetat med under sin workshop och sitt föredrag ”Från Värmland till världen”. Först och främst insikten att inget i poesin är fel. Det finns en stor mängd former att ta fasta på, som haiku, Limerick, fri vers et cetera, och använda men ingen dikt som skrevs under workshopen kunde bli ”fel”. Tillsammans med det inledande flödeskrivandet skapade det en bra utgångspunkt för eftermiddagens skapande.

”Dikten är en halv bro”, menade Bengt Berg under sin workshop, där diktaren konstruerar ena halvan och läsaren konstruerar den andra. På samma sätt konstaterades att dikten är ett möte mellan verklighet och fantasi. På det sättet kom mobilkameran till användning både när Bengt Berg var på orten och i hans generella skapande.

Också under lördagens workshop fick deltagarna använda mobilen som redskap. Vi gick runt på Industrimuseets övervåning och fotograferade föremål som sedan blev dikter. Sedan letade vi i mobilens minnesbank efter bilder att skriva utifrån. Därför blev också platsen viktig för deltagarna. Vi blundande, tänkte oss till en plats som var viktig för var och en och skrev utifrån var vi hamnade. Kort sagt skrevs under eftermiddagen en stor mängd texter som förhoppningsvis landar väl i den metodbok som ska skapas i projektet.

För mig var det en ära att få leda övningarna i Bengt Bergs fotspår under lördagen.

/Peter Nyberg Mollung


Nästa ”Att gestalta en bygd” genomförs den 13 april då Lydia Sandgren kommer till Industrimuseet i Norrahammar mellan 13:00 och 15:30.


Att gestalta en bygd stöds av Jönköpings kommun

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Bengt Berg

    Hej, så fint att höra från lördagens workshop i Industrimuseet. Kul att ni också använt mobilkameran för att hitta den konkreta utgångspunkt som an leda till en dikt åt helt oförmodat håll, eller enligt någon sorts lyrisk logik.
    Lycka till med fortsatta bravader, hälsningar från taigan i norr!

  2. Ingeli

    Just precis – inget man skriver kan ”vara fel” och ”dikten är en halv bro”. Jag inspireras av hans berättande och fortsätter skrivandet hemma i min kammare. Men alltid bra med uppföljning och att kunna mötas i samma anda.

Lämna ett svar