Foto: Peter Nyberg Mollung

Lördagen den 25 maj besökte författaren Camilla Dahlson Tabergsådalens kulturhus och berättade om sitt författarskap och om hur hon skulle tänka i gestaltningen av Tabergsådalen.

Som första författaren i Tabergsådalens kulturhus nya lokaler framträdde författaren Camilla Dahlson. Hon berättade om sin uppväxt i Boxholm och om nyfikenheten på hur det var att verka som författare. Efter en lång lärotid, bland annat i som journalist i Stockholm och ett brödjobb med siffror, började hon fundera på hur barnböcker var strukturerade: hur sex- och sju-åringar egentligen läste och runt förhållandet mellan bild och text. Hon skickade in manus och fick 2012 Jag vill också dansa utgiven på Opal.

Foto: Peter Nyberg Mollung

Efter några år i Stockholm längtade hon hem, således rotade hon sig i Jönköping tillsammans med sin familj.

Vuxenlitteraturen kom Camilla Dahlson in på genom en manustävling som förlaget Vilja anordnade. Hon vann inte men förlaget ville ändå ge ut hennes manus Bloggtantens bravader. Således var vägen att skriva för vuxna jämte böckerna för barn utstakad. Dessutom flyttade arbetsplatsen vilket gjorde att hon kunde välja mellan att friställas eller följa med arbetsplatsen. Hon valde att blir författare.

– Det var min livs chans att få skriva, så jag tog den.

Foto: Peter Nyberg Mollung
Foto: Peter Nyberg Mollung

2016 började hon skriva manuset till Sommar vid Sommen. Huvudpersonen Disa gör en liknande resa som Camilla Dahlson själv hade gjort men hon betonar att likheterna mellan dem slutar där. Många känner också igen sig i boken och undrar om de äger gården som Disa kommer att ta över i boken men återigen måste Camilla Dahlson påpeka att den bara finns i hennes fantasi, även om det förstås finns förebilder.

– Jag har tidigare tänkt på mina böcker som karaktärsdrivna men nu när jag tänker på det har Sommen i den här serien en framskjuten plats och fungerar som en slags karaktär.

Efter sommaren vid Sommen ville förlaget Lind & Co ha en vinter vid Sommen, sedan också vår och höst, till sist ett bröllop. Sammantaget är det en serie om fyra kvinnor som finner sig själva på olika sätt.

Foto: Peter Nyberg Mollung

Serien som börjar med Från Tranås till Chicago tycker Camilla Dahlson har varit kul att skriva, inte minst för att den krävt mer research. I ”Sommenböckerna” använde hon sig av sin uppväxtmiljö men här har hon varit tvungen att läsa brev och se på bilder för att förstå hur människor betedde sig. Det krävdes ett enormt mod för att åka till Amerika under första halvan av 1900-talet konstaterar hon. Just nu är en tredje del i serien på gång.

Foto: Peter Nyberg Mollung

Under sina skrivarworkshop efter pausen poängterade Camilla Dahlson hur viktigt det är att leva sig in i karaktärerna, att tänka som dem och känna det de känner. Inlevelse och att arbeta med sinnesintrycken för att skapa närvaro menar hon är kärnan i gestaltningen. Det var så hon började skriva om Disa, hon ville att läsaren skulle känna sig som Disa. Samtalet sträckte sig över olika aspekter av skrivande och tiden rusade. Därför gav Camilla Dahlson oss fem skrivövningar som speglar hur hon tänker runt sitt skapande och runt Tabergsådalen.

Dessa kommer vi att arbeta med under workshopen den 1 juni mellan 13:00 och 14:30. Då är alla, även de som inte var på framträdandet med Camilla Dahlson, välkomna att skriva och rekonstruera författarens idéer om skrivande.

Workshopen strömmas också via Skype: Anslut till ett onlinemöte

Välkomna lördagen den 1 juni mellan 13:00 och 14:30.

Lämna ett svar