Ett stort glädjebesked kom från Statens kulturråd under onsdagen.

”Att gestalta en bygd med litterära medel” år två får fortsatt stöd från kulturrådet, vilket innebär att vi kan fortsätta ta hit författare som berättar om hur de skulle gestalta Tabergsådalen och hur de gestaltar sin egen bygd. Dessutom ska de driva skrivarworkshops inom projektets ram. Under år ett har Ewa Klingberg, Mats Söderlund, Bengt Berg, Lydia Sandgren, Tomas Bannerhed och Camilla Dahlson deltagit.

Inte nog med det. ”Vi läser, skapar och berättar på nytt – adaption för barn och unga” är ett nytt projekt som börjar hösten 2024, där vi kommer att arbeta med barnböcker och att göra adaptationer av dem till dockteatrar. Också Jönköpings kommun stödjer projektet.

Om bidraget för läs- och litteraturfrämjande skriver Kulturrådet (vår markering):

Av riktlinjerna framgår att syftet med bidraget är att främja läsning och spridning av litteratur och kulturtidskrifter av hög kvalitet i hela landet. I bedömningen av ansökningar tas utgångspunkt i den konstnärliga kvaliteten. Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av följande:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma i kulturlivet
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

Detta inlägg har en kommentar

  1. Ingeli

    Fantastiskt! Bra jobbat.

Lämna ett svar