Antologin 2023
Antologin 2022

Var med och skriv till fyra experimentella filmer under Tranås at the fringe!

Alla är välkomna att vara med i ”Ek – ekfrasworkshop” den 5 juli mellan 10:00 och 11:30 i Piratenhuset på Storgatan 48 i Tranås.

Under två år har Tabergsådalens kulturhus i samverkan med Kultivera arrangerat en workshop i vilken fyra av filmerna i den internationella filmfestival som ingår i Tranås at the fringe visas med en kvarts mellanrum. Under mellanrummen står det fritt för deltagarna att i skrift reagera på det som de har sett – genren är frivillig.

Filmerna är av olika längd, somliga ett par minuter, andra tio minuter. De är visuellt experimentella från olika delar av världen och utvalda i syfte att vara inspirerande men inte styrande i vad som skrivs. Var och en gör sin personliga tolkning utifrån upplevelsen.

Deltagarna tar efter workshopen hem sina texter och bearbetar dem. Om de vill får de skicka den bearbetade texten till Peter Nyberg Mollung som sammanställer en antologi, vilken publiceras både digitalt och i papper under hösten.

Ekfrasbegreppet är gammalt och kommer ur försöket att verbalisera visuella konstverk, men med tiden har det vidgats och används numera som försöket att skriva eller reagera utifrån en annan konstform än skrivandet.

Du är välkommen att utmana din kreativt genom ekfrasskrivande den 5 juli mellan 10:00 och 11:30 i Piratenhuset på Storgatan 48 i Tranås.

Lämna ett svar